Uniwersalna platforma robotyzacji procesów wymagających rozumienia tekstu o unikalnym poziomie automatyzacji wdrożenia i obsługi.

Opis projektu:

Celem projektu badawczego będzie stworzenie rozwiązania klasy intelligent automation, które w unikalny sposób ułatwi robotyzację procesów biznesowych automatyzując proces przygotowania i wdrożenia narzędzi do klasyfikacji i ekstrakcji informacji, przy czym automatyzacja ta w niczym nie ograniczy uniwersalności zastosowań. Rozwiązanie Applica będzie skierowane do dużych przedsiębiorstw, realizujących procesy biznesowe wymagające przetwarzania zróżnicowanych danych tekstowych – plan komercjalizacji zakłada, że rozwiązanie będzie oferowane przede wszystkim podmiot z branży finansowej i ubezpieczeniowej na rynku USA. Koncepcja projektu zakłada realizację prac badawczych mających na celu umożliwienie przygotowywania modeli AI do klasyfikacji i ekstrakcji informacji w trybie całkowicie samoobsługowym przez praktyków biznesowych co wymaga stworzenie w pełni automatycznych mechanizmów do przygotowania zbiorów uczących, wyboru architektury sieci neuronowych oraz algorytmów modeli, ich diagnostyki i optymalizacji uczenia. Oznacza to rozwój i zaimplementowanie najbardziej zaawansowanych metod przetwarzania języka (także autorskich) dotychczas nie wykorzystywanych w pełnym trybie autonomicznym. Dodatkowo konieczne będzie opracowanie architektury rozwiązania, która umożliwi działanie tak wymagającego rozwiązania w warunkach operacyjnych. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji 4 zadań badawczych:

  1. (BP) Automatyzacja procesu uczenia modeli do klasyfikacji i ekstrakcji informacji
  2. (BP) Przygotowanie mechanizmu 2D Contextual Awareness, które umożliwi ekstrakcję informacji z dokumentów o złożonej strukturze graficznej
  1. (BP) Przygotowanie mechanizmów do ekstrakcji informacji metodami w pełni nienadzorowanymi
  2. (PR) Integracja komponentów i testy polowe

Prace zostaną zrealizowane przez zespół Applica, a rezultat projektu zostanie wdrożony w działalności spółki.

Okres realizacji projektu:

Od 2020-01-01 do 2022-01-31

Dane:

Numer umowy / POIR.01.01.01-00-0877/19

Wartość ogółem

21,307,475.00 PLN

Wkład UE

16,445,330.00 PLN