Robotyzacja procesów biznesowych opartych o tekst z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i głębokich sieci neuronowych

Opis projektu:

Applica (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) realizuje projekt: „Robotyzacja procesów biznesowych opartych o tekst z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i głębokich sieci neuronowych.”   Celem projektu badawczego będzie stworzenie rozwiązania do automatyzacji procesów biznesowych opartych o dane nieustrukturyzowane. Rozwiązanie Applica będzie skierowane przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw, realizujących procesy biznesowe oparte o dane tego rodzaju. Koncepcja rozwiązania sprawia, że będzie ono mogło zostać zastosowane w dowolnym obszarze tematycznym, także w procesach, w których wymagany jest poziom precyzji przy przetwarzaniu danych na poziomie bliskim 100%. Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.gov.pl W ramach Działania 1.1: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Okres realizacji projektu:

od 2017-10-01 do 2021-03-31

Dane:

Numer umowy / POIR.01.01.01-00-0144/17

Wartość ogółem

12 845 759,94

Wkład UE

9 928 108,01