Hiper-OCR

Innowacyjne rozwiązanie do ekstrakcji informacji z dokumentów skanowanych

Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania Hiper-OCR wykorzystującego metody AI, które będzie mogło być wykorzystane w procesach biznesowych w różnych sektorach gospodarki, niezależnie od tematyki, formatu i języka rozpoznawanych dokumentów.

Rozwiązanie Applica będzie skierowane do przedsiębiorstw, realizujących procesy biznesowe wymagające przetwarzania dokumentów skanowanych – plan komercjalizacji zakłada, że rozwiązanie będzie oferowane przede wszystkim podmiot z branży finansowej i ubezpieczeniowej oraz transportowo-logistycznej na rynku UE i USA.

Dzięki pracom B+R powstanie sztuczna sieć neuronowa ‘end-to-end’ uczona jako całość od obrazu skanowanego dokumentu do ustrukturyzowanej informacji, co otworzy nowe możliwości w zastosowaniach biznesowych. Przedmiotem prac będą także aspekty związane z przetwarzaniem elementów wykraczających poza tekst drukowany oraz danych numerycznych i tabelarycznych. Dodatkowo konieczne będzie opracowanie architektury rozwiązania, która umożliwi działanie tak wymagającego rozwiązania w warunkach operacyjnych.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji 4 zadań badawczych (3 zadania w ramach badań przemysłowych, 1 z zakresu prac rozwojowych).

Prace zostaną zrealizowane przez zespół Applica, a rezultat projektu zostanie wdrożony w działalności spółki.

Okres realizacji projektu:

od 2021-05-01 do 2023-12-31

Dane:

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1624/20

Wartość ogółem

29 889 925,00 zł

Wkład UE

17 749 654,07 zł