Przełomowe wykorzystanie Neuronowego Modelowania Języka w celu automatyzacji pracochłonnych zadań wymagających przetwarzania danych tekstowych

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest DeepText Discovery - rozwiązanie do automatycznego identyfikowania określonych informacji w dużych zbiorach danych tekstowych. Produkty substytucyjne dostępne na rynku są proste, uniwersalne i bardzo niedokładne lub bardzo dokładne, ale obejmują tylko wąski segment informacji i wymagają ogromnych ilości danych wejściowych i długiego procesu szkoleniowego. Pierwsze nie nadają się do rzeczywistych przypadków biznesowych, te drugie zaś są trudne do wdrożenia, nieelastyczne i bardzo ograniczone. Rozwiązanie Applica DeepText Discovery zapewnia precyzję na poziomie człowieka; może być dostosowane do nowych przypadków użycia przez osoby niebędące ekspertami, jest niezależne od języka i obszaru zastosowania. Nasz produkt może być odpowiedzią na spadek wydajności, przeciążenie danych i spodziewany niedobór pracowników o wysokich umiejętnościach poznawczych. Kluczową grupę odbiorców stanowią duże podmioty działające na rynku usług finansowych.

Okres realizacji projektu:

od 2019-11-01 do 2022-02-28

Dane:

Numer umowy / POIR.01.01.01-00-0605/19-00

Wartość ogółem

15 372 764,00

Wkład UE

12 203 618,17