Technologia


W odróżnieniu od obecnych na rynku rozwiązań konkurencyjnych Applica stosuje zaawansowane metody lingwistyczne w pełnym procesie analizy morfologicznej i płytkiej analizie syntaktycznej tekstu.

Tekst źródłowy poddawany jest segmentacji, najmniejsze jednostki składowe analizowane są pod kątem morfologicznym, następnie ujednoznaczniane i sprowadzane do form podstawowych.

Powierzchniowa analiza syntaktyczna pozwala na wyróżnienie nie tylko pojedynczych słów, lecz również bardziej złożonych konstrukcji językowych.

illustratio-icons-03a

Proces analizy semantycznej tekstu odbywa się zarówno na poziomie wyodrębnionych segmentów, bardziej złożonych konstrukcji językowych, jak i zdań. Na każdym z poziomów wykonywana jest głęboka analiza wydźwięku, w wyniku której oznaczana jest zawartość emocjonalna tekstu. Przy oznaczaniu brana jest pod uwagę złożoność polskiej gramatyki: takie fenomeny językowe jak np. wykorzystanie podwójnego zaprzeczenia, zdań przeciwstawnych, powtórzeń itp.

Analiza semantyczna obejmuje również oznaczanie głębokiego wydźwięku emocjonalnego w modelu podstawowych emocji zaproponowanym przez amerykańskiego psychologa Roberta Plutchika.

Stosowane przez Applica metody analizy lingwistycznej opierają się na założeniu, że wyrazy łączą się ze sobą znaczeniowo, gdy występują w tej samej grupie składniowej. Powszechnie stosowana uproszczona metoda analizy n-gramów zakłada, że wyrazy łączą się ze sobą, znaczeniowo gdy występują obok siebie w zdaniu.

illustratio-icons-04


Zaawansowany text mining oraz analiza semantyczna tekstu

 • Analiza korespondencji elektronicznej, mediów społecznościowych, odpowiedzi na ankietowe pytania otwarte, transkrypcji rozmów call center
 • Pogłębione analizy Customer Experience
 • Identyfikacja klientów zagrożonych odejściem, diagnoza najczęściej pojawiających się problemów, przyczyn niezadowolenia klientów oraz ocena pracy konsultantów
 • Automatyzacja procesów obsługi klienta

Semantyczne targetowanie reklamy i profilowanie użytkowników

 • Precyzyjne targetowanie reklamy online oraz ochrona marki w oparciu o analizę semantyczną treści
 • Skuteczne profilowanie użytkowników oraz duży zasięg uzyskiwanych danych
 • Integracja z wiodącymi platformami programatycznymi

Zautoma­tyzowana moderacja komentarzy i postów użytkowników

 • Filtrowanie niepożądanych treści, m.in. mowa nienawiści, treści obraźliwe, wulgaryzmy i kryptowulgaryzmy, spam
 • Minimalizacja ryzyka prawnego związanego z komentarzami
 • Skuteczność zbliżona do moderacji realizowanej przez człowieka
 • Usługa dostępna w chmurze
wszelkie prawa zastrzeżone - 2016 Applica sp. z o.o.
made by station75.com