Dotacje


Projekt „Robotyzacja procesów biznesowych opartych o tekst z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i głębokich sieci neuronowych” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu badawczego jest stworzenie rozwiązania do automatyzacji procesów biznesowych opartych o nieustrukturyzowane dane tekstowe. Rozwiązanie Applica będzie skierowane przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw, realizujących procesy biznesowe oparte o dane tego rodzaju. Koncepcja rozwiązania sprawia, że będzie ono mogło zostać zastosowane w dowolnym obszarze tematycznym, także w procesach, w których wymagany jest poziom precyzji przy przetwarzaniu danych na poziomie bliskim 100%. Koncepcja projektu zakłada realizację prac badawczych mających na celu implementację głębokich sieci neuronowych na potrzeby rozwiązania.

  • Całkowita wartość projektu: 12 845 759,94 PLN
  • Wysokość dofinansowania: 9 928 108,01 PLN


Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania do semantycznego profilowania użytkowników Internetu na potrzeby emisji reklamy online, w oparciu o zaawansowane, autorskie metody semantycznej analizy treści. Rezultatem będzie wielowymiarowa i szczegółowa mikrosegmentacja bazy użytkowników oraz precyzyjne ekstrapolowane profile użytkowników.

  • Całkowita wartość projektu: 2 334 706.61 PLN
  • Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 612 849.18 PLN

 

wszelkie prawa zastrzeżone - 2016 Applica sp. z o.o.
made by station75.com