Dotacje


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki (“Dotacje na innowacje”) – “Inwestujemy w waszą przyszłość”:

  • nazwa beneficjenta: Applica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • działanie: działanie 8 .1 ‘Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej’, 8. osi priorytetowej ‘Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki’, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
  • wartość dofinansowania: 488.022,50 zł

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania do semantycznego profilowania użytkowników Internetu na potrzeby emisji reklamy online, w oparciu o zaawansowane, autorskie metody semantycznej analizy treści. Rezultatem będzie wielowymiarowa i szczegółowa mikrosegmentacja bazy użytkowników oraz precyzyjne ekstrapolowane profile użytkowników.

  • Całkowita wartość projektu: 2 334 706.61 PLN
  • Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 612 849.18 PLN

 

wszelkie prawa zastrzeżone - 2016 Applica sp. z o.o.
made by station75.com